Gratis brotur vil give flere jobs i regionen
16. marts 2000
Af Andreas Krog

"Istedet for at diskutere marginale emner som parkeringsbåse, burde landspolitikerne tänke större. Broafgiften er den väsentligste barriere for, at svenskere og danskere vil arbejde på den anden side af sundet". Den kontante udmelding kommer fra Ejvind Möller, konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Han mener at politikerne burde komme op af hullerne og tänke mere visionärt, istedet for at interessere sig for små petitesser.

Når Öresundsbroen åbner 1. Juli, har Öresundsregionen en enestående mulighed for at udvikle sig til et väkstcenter. I sidste uge luftede en professor fra Lund Universitet ideen om, at det burde väre gratis at benytte broen. Ejvind Möller er godt klar over at det ville medföre, at man også skulle se på afgiften for at köre over Storebältsbroen i Danmark. Men uanset hvad, er han af den opfattelse at mulighederne ville väre endnu större uden broafgiften.

Hos Dansk Handel og Service (DHS) er man også varme fortalere for, at göre det gratis at köre over broen. Mange af brancheforeningens medlemsvirksomheder er IT-virksomheder, der for de flestes vedkommende har stor mangel på arbejdskraft. En lang räkke analyser peger allesammen på, at der er behov for at skaffe kvalificeret IT-arbejdskraft, hvis de danske virksomheder skal bevare konkurrenceevnen.

"Allerede nu arbejder vi konkret med at rekruttere nyuddannede svenske IT-folk. Der er jo meget kortere fra Skåne til Köbenhavn, end til Stockholm", siger chefen for DHS' Arbejdsmarkedspolitisk sektion, Ole Steen Olsen. Men selvom de danske virksomheder lokker med guld og grönne skove, er der ifölge Ole Steen Olsen stadig én väsentlig barriere.

"Man kunne godt forestille sig, at broprisen kunne afskräkke mange fra at söge job i Danmark," siger han. Sproget vil derimod ikke udgöre noget större problem. I maj afholder DHS således en karrieredag for svenske IT-studerende fra Lund Universitet, Malmo Högskola og Lund Tekniske Högskola. Langt de fleste af de cirka 1700 afgangselever fra IT-uddannelserne på de tre universiteter söger i dag til Stockholm for at få job. Men en undersögelse viser, at 65 % gerne ville blive i Öresundsregionen og er parate til at pendle over Sundet for at arbejde. Ved det såkaldte IT Meeting Point på Lund Universitet den 10. Maj, har de svenske studerende mulighed for at mödes ansigt til ansigt med de danske virksomheder. Hos DA har man endnu ikke set konkrete tegn på, at danske virksomheder rekrutterer svensk arbejdskraft.

"Men byggebranchen kunne helt klart have interesse i det, og jeg tror man vil se en opblomstring af annoncer fra danske virksomheder, der söger svensk arbejdskraft," siger konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Ejvind Möller. Han mener, at en afskaffelse af broafgiften ville sätte ekstra skub i denne udvikling, og har ikke meget til overs for argumentet om, at biltrafikken vil eksplodere.

"Der er jo trafikpres uanset om der er afgift eller ej. Det problem skal man selvfölgelig kigge på, men det er ärgerligt, at det skal stå i vejen for at lade regionen blomstre op", påpeger Ejvind Möller.