Arbejdsformidlingen Øresund - information om gældende regler for folk der arbejder i Danmark og bor i Sverige eller flytter til Danmark.

Københavns Havn - Danmarks største kommercielle havn med alle former for godsomsætning, der er under fusion med Malmø Havn.

Metroen - Københavns nye trafiksystem fra oktober 2002.

TV-Øresund - sender nyheder på begge sider af sundet.

Venture Cup - konference for iværksættere i Øresundsområdet (eng).

Ørestad og Metro - København bygger Metro og ny bydel, Ørestad. Fakta om byudviklingsprojektet i Øresundsregionen.

Øresund Direkte - dansk-svensk lokalradio over Sundet.

Øresundsbroen - fakta om brobygningen og regionen omkring Øresund (svensk).

Øresundsnyt - regionsguide med nyheder om bla. uddannelse, broen og økonomi.

Øresundsregionens Fodboldklub - verdens eneste regionale fodboldklub. Ubehagelige medlemskort med mange fordele.

Øresundsservice - erhvervssamarbejde, der dækker kommunerne i Nordøst Skåne og Køge Bugt området.